Urząd

Zgłoś sportowca do nagrody Prezydenta za wyniki sportowe

Do 31 stycznia 2021 roku można zgłaszać sportowców i trenerów, którzy w 2020 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Dla spełniających kryteria została przygotowane nagrody i wyróżnienia.

Medale złote

Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać osoby fizyczne, które spełniają jednocześnie następujące kryteria:

  1. zamieszkują na terenie Miasta Świętochłowice,
  2. w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym bądź regionalnym,
  3. uprawiają dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski związek sportowy.

Prezydent Miasta Świętochłowice przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w sporcie zespołowym jak i indywidualnym, z inicjatywy własnej lub na wniosek:

  1. związków sportowych, stowarzyszeń lub klubów sportowych,
  2. osoby fizycznej – mieszkańca Świętochłowic.

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe składa się w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Polityki Społeczne (tel. 32 3491 846) oraz na stronie WWW. Wnioski można pobrać ze strony “Załatw sprawę -> Kultura i sport