Urząd

Zgłoś ofertę realizacji warsztatów teatralnych!

Kancelaria Rady Miejskiej informuje, że do dnia 10 sierpnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja i przeprowadzenie warsztatów teatralnych” przygotowanej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach.

komunikat um

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Forma zgłaszania uwag:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

Uproszczona oferta realizacji zadania