Urząd

Zawieszenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o działaniach podjętych dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o działaniach podjętych dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zawieszone zostaje do odwołania udzielanie porad osobiście w punkcie przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach (budynek Młodzieżowego Domu Kultury).

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonywane będą wyłącznie przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail).

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 349 18 46 lub adresem mailowym: rps@swietochlowice.pl w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świętochłowice.