Urząd

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,   która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

grafika przedstawiająca radnych z datą najbliższej sesji rady miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi, przyjętego uchwałą nr XV/142/15 z dnia 25.11.2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminy Świętochłowice z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 12 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.