Urząd

XXVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o pozostanie w domach i śledzenia transmisji online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady  Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania
  pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 9. Zakończenie sesji.