Urząd

XXIII sesja Rady Miejskiej – II część

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o terminie wznowienia obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok, który został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 17:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o terminie wznowienia obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok, który został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 1730 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.