Urząd

XXI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2020 r.
  5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
    za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice” z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 109 poz. 2388 i poz. 2389).
  6. Zakończenie sesji.