Urząd

XLV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XLV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac restauratorskich oraz konserwacji rzeźby Grupa Ukrzyżowania mieszczącej się na placu przy kościele św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach.
  4. Zamknięcie sesji.