Urząd

XI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 16 marca 2019 r. do dnia  15 kwietnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi radnego Pana Bartosza Karcza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/88/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/48/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracyw Świętochłowicach.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 13. Zakończenie sesji.