Urząd

Wystartował Narodowy Spis Powszechny

Uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowe. Dane są zbierane metodą wywiadu telefonicznego, wywiadu bezpośredniego oraz metodą samospisu internetowego. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

narodowy spis powszechny

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie. Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Urząd Miejski w Świętochłowicach uruchomił dziś Gminne Biuro Spisowe. Wszystkich, którzy mają pytania związane ze spisem, bądź potrzebują pomocy w wypełnieniu spisowego formularza, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 603 332 099. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy urzędu, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) do godz. 20.00. Dyżury nie obejmują dni ustawowo wolnych od pracy.

Więcej informacji na temat spisu, znajdziecie na stronie: https://spis.gov.pl/