Urząd

Wysokość bonifikaty poznamy do końca stycznia

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętochłowice informujemy, że zostanie ona ustalona do końca stycznia 2019 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętochłowice informujemy, że zostanie ona ustalona do końca stycznia 2019 r.

Bonifikaty oraz ich skala stanowią ważny element budżetu miasta oraz Wieloletniego planu Finansowego, które to w wersjach przygotowanych przez poprzednie władze miasta zostały negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Obecnie trwają prace nad nowym budżetem, które zakończą się przed końcem stycznia 2019. Zarówno nowy budżet, jak i wysokość bonifikat muszą zostać uchwalone przez Radę Miejską przed 31 stycznia 2019 r. Informacja o ich ostatecznym kształcie niezwłocznie zostanie przekazana mieszkańcom.