Urząd

Wyprawka szkolna dla uczniów

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022.

informacja Urząd Miejski

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2021/2022, w nieprzekraczalnym terminie do 06 września 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół lub Miejskim Zarządzie Oświaty w Świętochłowicach, przy ul. Bytomskiej 8, pod numerami telefonu: 322453129 oraz 322453138.

Szczegóły w pliku PDF do pobrania