Urząd

Wypożycz sprzęt rehabilitacyjny w OPS

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego. OPS zawarł umowę z Fundacją Eco Textil od Was dla Was z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, dzięki której otrzymał sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy Świętochłowic.

komunikat OPS

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego znajduje się w Świętochłowicach przy ul. Wallisa 4.  Sekcja ds. Niepełnosprawności OPS prowadzi zapisy osób chętnych do skorzystania z wypożyczalni w godz. od. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (nr tel: 32 770 91 96, 32 770 91 94). Wypożyczalnia udostępnia sprzęt rehabilitacyjny, w szczególności:

  • trójkołowe rowery rehabilitacyjne;
  • kule ortopedyczne,
  • balkoniki kroczące,
  • wózki inwalidzkie.

Wypożyczany sprzęt przeznaczony jest do korzystania przez: osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia umożliwia skorzystanie z danego rodzaju sprzętu oraz osoby powracające do zdrowia po wypadkach lub innych zdarzeniach losowych.

Ze sprzętu mogą korzystać: osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, osoby starsze, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać

z tradycyjnych rowerów, dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem dorosłej osoby pełnosprawnej, o ile jest to niezbędne do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzęt można wypożyczyć na 14 dni z możliwością przedłużenia tego terminu jeżeli nie ma kolejnej osoby oczekującej na sprzęt.