Urząd

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

Od 2 do 30 sierpnia 2021 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.

Studium uwarunkowania przestrzennego

Istnieje w związku z tym możliwość zapoznania się z projektem studium w wersji papierowej w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (Urząd Miejski, pokój 222), bądź z dokumentem w wersji elektronicznej pod linkiem -> https://swietochlowice.pl/bip/20210802AGPProjektStudium.zip

Więcej informacji w obwieszczeniu.