Urząd

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej za nami

28 września br. odbyła XXXI sesja Rady Miejskiej podczas której m.in. powołano ławników do Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz przekazano dotację na dofinansowanie prac restauratorskich związanych z odtworzeniem trzech okien witrażowych w wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela.

Radni po wysłuchaniu sprawozdania prezydenta podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wyników wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Chorzowie na okres kadencji 2020 – 2023. Radni nie wyrazili zgody (głosami opozycji) na pozyskanie dofinansowania na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Rada Miejska zdecydowała także o przekazaniu dotacji w wysokości 15 tys. złotych na dofinansowanie prac restauratorskich związanych z odtworzeniem trzech okien witrażowych w wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela. Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Świętochłowice w 2020 roku oraz określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejscy rajcy przyjęli także plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2020 rok.

Wszystkie wyniki głosowań znajdują się na stronie BIP.