Urząd

Warsztaty dla osób starszych i ich opiekunów

Zapraszamy wszystkich naszych Starzików oraz ich opiekunów faktycznych na warsztaty, które prowadzone będą przez Narodowy Fundusz Zdrowia na temat praw i obowiązków świadczeniobiorców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zapraszamy wszystkich naszych Starzików oraz ich opiekunów faktycznych na warsztaty, które prowadzone będą przez Narodowy Fundusz Zdrowia na temat praw i obowiązków świadczeniobiorców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warsztaty odbędą się dnia 27 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim Świętochłowice przy ulicy Katowickiej 54 w Świętochłowicach.