Urząd

W mieście mogą zawyć syreny!

W trakcie uruchomienia syren, najpierw emitowany będzie sygnał alarmowy oznaczający ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty, a następnie sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty!

syreny alarmowe

W trakcie uruchomienia syren, najpierw emitowany będzie sygnał alarmowy oznaczający ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty, a następnie sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty!