Urząd

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Budżet tegorocznej edycji programu jest rekordowy i wynosi 30 milionów złotych. Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

 

– Znacząco zwiększamy nakłady na sport powszechny, co pozwala nam na zwiększenie budżetu Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych do 30 mln zł. To blisko 10 mln zł więcej niż przed rokiem i ponad 100 procent więcej niż w 2015 roku. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały jak największy dostęp do oferty zajęć, obozów i imprez sportowych” – powiedział Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

Na co można uzyskać wsparcie ?

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

Kto może złożyć wniosek o grant ?

Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – tj. stowarzyszenia, fundacje, związki oraz organizacje sportowe z całej Polski.

Wysokość dofinansowania oraz wkład własny

Wysokość wsparcia wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że beneficjenci muszą zapewnić wkład własny w wysokości 5%.

Częścią wkładu własnego może być wartość pracy wolontariuszy – szacowana na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2022 r.

Wnioski składa się w systemie Amodit.

Szczegółowe informacja na temat naboru wniosków można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Ewentualne pytania należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich MSiT – pod numery telefonów 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Więcej informacji na stronie: Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych : granty.pl