Urząd

Trwa konkurs na stanowisko Prezesa ZOZ

Jeszcze tylko do piątku, 15 lutego, do godz. 12.00 można składać dokumenty w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.

Jeszcze tylko do piątku, 15 lutego, do godz. 12.00 można składać dokumenty w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.

Zgromadzenie Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ogłosiło konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Wybór nowego prezesa jest konieczny ze względu na rezygnację, którą złożył w styczniu br. pan Dariusz Skłodowski. poprzedni prezes świętochłowickiego ZOZ.

Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54 pok. 315).

Więcej informacji w ogłoszeniu.