Urząd

Trwa informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Wydziale Geodezji i Kartografii rozstrzygnięto przetarg i zlecono prace związane z kolejnym etapem informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecone prace dotyczą przetworzenia do postaci elektronicznej części dokumentów zasobu oraz zasilenia teleinformatycznego systemu funkcjonującego w Wydziale tymi dokumentami.

W Wydziale Geodezji i Kartografii rozstrzygnięto przetarg i zlecono prace związane z kolejnym etapem informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecone prace dotyczą przetworzenia do postaci elektronicznej części dokumentów zasobu oraz zasilenia teleinformatycznego systemu funkcjonującego w Wydziale tymi dokumentami.

Zeskanowanych i wprowadzonych do systemu zostanie 1500 operatów technicznych zawierających w sumie ok. 35000 dokumentów przechowywanych dotychczas w formie papierowej. Tak przetworzona dokumentacja nie tylko w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo przechowywania danych ale również, w połączeniu z już funkcjonującymi w wydziale e-usługami, ułatwi urzędnikom pracę na dokumentach oraz ich udostępnianie zainteresowanym podmiotom.

Zamówienie, którego termin zakończenia przewidziano na koniec września br., zostanie w całości sfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych nie uszczuplając tym samym środków własnych gminy.