Urząd

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Komunikat Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Świętochłowice w związku z zaplanowanym treningiem systemu alarmowania i ostrzegania w dniu 28 maja 2019 roku.

Komunikat Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Świętochłowice w związku z zaplanowanym treningiem systemu alarmowania i ostrzegania w dniu 28 maja 2019 roku.

Informuję, że w dniu 28 maja 2019 roku zaplanowano trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu w ramach krajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 19, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. 

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego. Wówczas w ramach treningu przewiduje się wykorzystanie syren alarmowych do:

  • ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
  • odwołania alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.