Urząd

Telefon zaufania dla obywateli Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło telefon zaufania dla obywateli Ukrainy i ich rodzin doświadczających problemów uzależnień. Do dyspozycji są dwa numery: bezpłatny - 800 11 08 11 oraz płatny wg. taryfy operatora - 22 290 70 00.

telefon zaufania

Ideą tworzonego Telefonu Zaufania jest nie tylko pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, ale również udzielenie wsparcia osobom z Ukrainy, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami.

Osoby, które będą dyżurować, mają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Rozmowy w Telefonie Zaufania będą prowadzone zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim.