Urząd

Świadczenie wychowawcze 500+

Informujemy, iż od dnia 1.02.2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022 w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną, platformę E-PUAP oraz EMPATIĘ.

ośrodek pomocy społecznej

Od dnia 1.04.2020 można pobierać oraz składać wnioski  w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (róg ul. 1-go Maja oraz ul. Bytomskiej) poprzez wrzucenie kompletnego wniosku do urny znajdującej się przy wejściu, w godzinach urzędowania.

Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8 lub ul. Wallisa 4) lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice. Preferowaną formą składania wniosków jest droga elektroniczna.

Wszelkie informacje dotyczące powyższych wniosków znajdują się w informatorach dołączanych do wniosków oraz na stronie internetowej www.ops-swietochlowice.pl, można je również uzyskać u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych pod numerami telefonu 32 346 22 81,83,84,86,87,99.