Urząd

Skorzystaj z programów OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizuje programy finansowane ze środków Funduszu solidarnościowego: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 i „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

komunikat OPS

Szczegółowe informacje o programach znajdują się na stronach:

https://ops.swietochlowice.pl/category/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021/

oraz

https://ops.swietochlowice.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/

lub w OPS Świętochłowice, Sekcja ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4 tel. 32 770 91 95.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.