Urząd

Rusza program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!”

W imieniu Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach informujemy, że Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego „Czuwamy! Pamiętamy!”, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci.

czuwamy pamiętamy

Na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja przeznaczy w sumie 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

O dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, a także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. Do rozdania czekają granty w wysokości 7 000 zł. Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 23.59. Po tej dacie nie będzie możliwości złożenia wniosku do programu. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2021 roku.

Fundacja rozpoczęła współpracę przy programie z Instytutem Pamięci Narodowej, który wesprze ocenę wniosków pod kątem merytorycznym, a w trakcie realizacji projektów będzie wsparciem koncepcyjnym i estetycznym dla organizacji przy wykonywaniu Miejsc Pamięci.

W ciągu trzech dotychczasowych edycji wsparcie uzyskało aż 66 projektów dotyczących rewitalizacji Miejsc Pamięci. Fundacja ORLEN przeznaczyła łącznie ponad 350 tys. zł na ten cel.

Wnioski należy składać poprzez formularz online: https://grantydarserca.orlen.pl/#/login​

Szczegóły, regulamin i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie: https://fundacja.orlen.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/Strony/Ruszy%c5%82-nab%c3%b3r-do-programu-grantowego-Fundacji-ORLEN-CZUWAMY!-PAMI%c4%98TAMY!-.aspx