Urząd

Rusza proces składania deklaracji do CEEB

Od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

CEEB

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW (megawat) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadać: Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku braku dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Pragniemy zaznaczyć, że każdy właściciel / zarządca budynku jest ZOBOWIĄZANY do wypełnienia deklaracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Ekologii pod nr tel. 32 3491-881,
32 3491-882, 32 3491-884.

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl