Urząd

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym będą rozpatrywane po zniesieniu ustanowionego czasowego zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.

ośrodek pomocy społecznej

Decyzja ta została podjęta w związku z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2021 poz.512 z późn. zm.).