Urząd

Remediacja stawu Kalina – zaproszenie do dialogu technicznego

Jeszcze tylko do jutra, do godziny 10:00 mogą zgłaszać się podmioty zainteresowane przystąpieniem do dialogu technicznego w celu przygotowania postępowania o udzielenie zadania tzw. rewitalizacji stawu Kalina.

Jeszcze tylko do jutra, do godziny 10:00 mogą zgłaszać się podmioty zainteresowane przystąpieniem do dialogu technicznego w celu przygotowania postępowania o udzielenie zadania pn. „Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Celem takiego dialogu jest:

  • pozyskanie przez Miasto wiedzy i informacji, które będą wykorzystane do przygotowania kolejnego planowanego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,
  • doradztwo z podmiotami zdolnymi do realizacji przedmiotu planowanego zamówienia,
  • oszacowanie czasu, który jest potrzebny na realizację przedmiotu zamówienia.

Jest to kolejny etap, którego efektem ma być dobrze przygotowany przetarg na zadanie związane z tzw. rekultywacją stawu Kalina. Szczegóły dialogu technicznego można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej.