Urząd

Radni przyjęli budżet na 2022 rok

Głosami 16 radnych Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu na 2022 rok. Jak podkreślił Daniel Beger - Prezydent Miasta Świętochłowice, przyszły rok będzie stał pod znakiem miejskich inwestycji.

sala sesyjna UM Świętochłowice

W ramach inwestycji, które miasto Świętochłowice będzie realizowało w 2022 r., zaplanowano m.in. kontynuację remediacji stawu Kalina, kontynuację remontu ul. Łagiewnickiej oraz budowę ul. Przemysłowej, a także utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, modernizację 75 sanitariatów, budowę boisk przy ZSO, termomodernizację budynku OSIR Skałka oraz przebudowę ul. Nowej, ul Topolowej i ul. Zielonej.