Urząd

Radni jednogłośnie za budową nowych mieszkań

W poniedziałek 8 marca odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej, zwołanej przez Prezydenta Miasta. Głosowano dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła utworzenia SIM Śląsk Sp. z o.o., w której Świętochłowice obejmą 25% udziałów. Druga to wyrażenie zgody na złożenie wniosku o 3 miliony złotych grantu, jaki gmina może otrzymać wstępując do spółki. Te pieniądze będą stanowiły zarazem wkład i udział gminy.

Wystąpienie prezydenta Świętochłowic podczas sesji Rady Miejskiej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Silesia to nowa spółka utworzona specjalnie do tego celu przez Krajowy Zasób Nieruchomości i cztery śląskie samorządy: Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Chorzów i Zabrze. W każdym z tych miast powstaną nowe osiedla mieszkaniowe. W Świętochłowicach nowe osiedle mieszkaniowe powstać ma w dzielnicy Zgoda. Obecnie są tam nieużytki znajdujące się przy ul. Śląskiej, naprzeciw wyjazdu z ul. Zielonej.

Na liczącym 1,3 ha terenie powstaną kilkupiętrowe nowoczesne bloki mieszkalne, a w nich do dyspozycji będzie około 110 mieszkań o umiarkowanym czynszu. Ma to być propozycja dla osób mających dochody na poziomie gwarantującym ponoszenie kosztów najmu, a którzy z różnych przyczyn nie sięgają po kredyt hipoteczny (jak np. młode małżeństwa). Inwestycja rozpocząć się ma w 2022 r. i może potrwać kilka lat, jednak pierwsze mieszkania mogą zostać oddane do użytku już w 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Nowak skomentował, że planowane – pierwsze osiedle, które w ramach SIM ma być realizowane na Zgodzie, będzie tak naprawdę największą inwestycją mieszkaniową, w której udział będzie miało miasto Świętochłowice od transformacji ustrojowej w 1989 roku.