Biznes

Przypomnienie o opłatach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przypomina, że do 31 maja 2021 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

komunikat UM

Przypominamy również, że w związku z podjętą 5 lutego br. uchwałą Nr XXXVII/316/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach, opłaty II raty w roku 2021 nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (branża gastronomiczna).