Urząd

Przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przypomina, że do 30 września 2021 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

informacja Urząd Miejski

Przypominamy również, że w związku z podjętą 5 lutego br. uchwałą Nr XXXVII/316/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach, opłata III raty w roku 2021 nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).