Urząd

Przetargi na nieruchomości przy ul. Ślęzan

Urząd Miejski ogłasza przetargi na nieruchomości przy ul. Ślęzan.

informacja Urząd Miejski

Dziękując za Państwa zainteresowanie ogłoszonymi przetargami, pragniemy poinformować, że:

  1. pierwszy przetarg dotyczący nieruchomości położonej w województwie śląskim, w Świętochłowicach, przy ul. Ślęzan, w dzielnicy Chropaczów, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o nr 3110/39, o pow. 694 m2, w obrębie Chropaczów (0001), ze znajdującej się na niej nieuporządkowaną zielenią niską i wysoką odbędzie się w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 na sali sesyjnej.
  2. pierwszy przetarg dotyczący nieruchomości położonej w województwie śląskim, w Świętochłowicach, przy ul. Ślęzan, w dzielnicy Chropaczów, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o nr 3110/40, o pow. 639 m2, w obrębie Chropaczów (0001),  ze znajdującej się na niej nieuporządkowaną zielenią niską i wysoką odbędzie się w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 na sali sesyjnej.

Jednocześnie prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa mającego związek z sytuacją epidemiczną. W związku z tym uczestnicy przetargów są zobowiązani przybyć na miejsce w maseczkach zasłaniających usta i nos. Prosimy także zachować odstęp od innych uczestników przetargu.