Urząd

Przerwa techniczna na stanowiskach ds. dowodów osobistych

W związku z działaniami koniecznymi w celu wdrożenia nowych regulacji związanych z dowodami osobistymi z tzw. warstwą elektroniczną informujemy, że w piątek 1 marca 2019 r. stanowiska ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego będą przyjmowały petentów jedynie do godziny 11.30.

W związku z działaniami koniecznymi w celu wdrożenia nowych regulacji związanych z dowodami osobistymi z tzw. warstwą elektroniczną informujemy, że w piątek 1 marca 2019 r. stanowiska ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego będą przyjmowały petentów jedynie do godziny 11.30.

Po tym czasie nastąpi przerwa techniczna w działaniu ogólnopolskiego Rejestru Dowodów Osobistych i nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego, odebrania dokumentu, ani zgłoszenia jego uszkodzenia czy utraty. Z usług ponownie będzie można skorzystać w poniedziałek 4 marca br. od godziny 7.00.

Wówczas przyjmowane będą wnioski o e-dowód, posiadający wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniający do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Nowy dokument umożliwi m.in. logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty będzie dostępny opcjonalnie), czy korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.edowod.gov.pl