Urząd

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Informujemy, iż w celu wsparcia przedsiębiorców w kontekście trwającej epidemii COVID-19 z dniem 29 kwietnia br. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która przewiduje przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

komunikat urząd miejski

Informujemy, iż w celu wsparcia przedsiębiorców w kontekście trwającej epidemii COVID-19 z dniem 29 kwietnia br. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która przewiduje przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku będzie miało miejsce do dnia 30 września 2020 r. Dotyczy to przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19, z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 r.

Aby uzyskać przedłużenie terminu należy złożyć zgłoszenie oraz oświadczenie nie później niż do 30 września 2020 r.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Finansowego – Referatu Podatków i Egzekucji Administracyjnej pod nr tel. 32 3491 867

Link do pełnych treści Uchwał: