Urząd

Prace techniczne na platformie SEKAP

W związku z planowanymi pracami technicznymi dotyczącymi wymiany części infrastruktury teleinformatycznej związanej z bazą danych platformy SEKAP informujemy, że od dnia 24.10.2019 r. od godziny 16:00 do dnia 28.10.2019 r. do godziny 7:00 platforma SEKAP będzie niedostępna.

W związku z planowanymi pracami technicznymi dotyczącymi wymiany części infrastruktury teleinformatycznej związanej z bazą danych platformy SEKAP informujemy, że od dnia 24.10.2019 r. od godziny 16:00 do dnia 28.10.2019 r. do godziny 7:00 platforma SEKAP będzie niedostępna.

Przerwa w funkcjonowaniu platformy dotyczyć będzie zarówno witryny www.sekap.pl dostępnej dla użytkowników, jak i komunikacji SEKAP oraz ePUAP w Urzędzie. Niemożliwe będzie przekazywanie pism elektronicznych do użytkowników na platformie SEKAP, pism pomiędzy Urzędami, a także odbieranie korespondencji z SEKAP drogą elektroniczną. W przypadku Urzędów, które posiadają integrację z ePUAP poprzez interfejsy SEKAP, mogą wystąpić problemy z dokumentami przesyłanymi z platformy ePUAP do urzędu.