Urząd

Prace nad bazą danych o sportowcach z niepełnosprawnością

Urząd Miejski w Świętochłowicach przystępuje do tworzenia bazy danych o sportowcach z niepełnosprawnością zamieszkujących Miasto Świętochłowice. Celem tworzonej bazy jest zebranie informacji o dokonaniach i sukcesach sportowych osób z niepełnosprawnością w każdym wieku, uprawiających różne dyscypliny sportowe.

komunikat UM

Uzyskane informacje umożliwią bezpośredni kontakt ze sportowcem, ułatwią monitorowanie jego osiągnięć, a także – co istotne –  przyczynią się do realizacji idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych i  włączania  ich we  wszelkie  sfery  życia  ludzi  sprawnych  na  zasadach  równouprawnienia.

Jeżeli chcesz zaprezentować swoje osiągnięcia, wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej. Wypełniony formularz wraz z klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 1, przy ulicy Katowickiej 54.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania