Urząd

OPS – dofinansowanie z PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

komunikat OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na następujące zadania:

  • Likwidacja barier architektonicznych i technicznych,
  • Likwidacja barier w komunikowaniu się,
  • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
  • Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

W sprawie powyższych dofinansowań informacje udzielane są w:

Sekcja ds Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4

tel. 32 770 9195 lub 32 770 9196

www.ops.swietochlowice.pl

mail: ssn@ops-sw.pl