Urząd

Opryski chwastów na chodnikach

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach kontynuuje opryski chwastów na chodnikach Świętochłowic. Działania te mają na celu ograniczenie porastania miejskich chodników.

opryski

W pierwszej kolejności zabiegom została poddana ul. Katowicka – począwszy od granicy z Chorzowem, przez Urząd Miejski aż do deptaku – łącznie z deptakiem na ulicach Katowicka i Pocztowa. Harmonogram kolejnych oprysków przedstawia się następująco:

Od nocy z 18 na 19.07.2021, do nocy z 22 na 23.07.2021 r.:

 • Świerczyny – jezdnia
 • Rudzka – jezdnia
 • Wieczorka – jezdnia
 • Michalskiego – jezdnia
 • Kopernika – jezdnia
 • Żelazna – chodnik od Placu Słowiańskiego do Chrobrego
 • Węglowa – od Sportowej – chodnik wzdłuż domków do nr 15 b – prawa strona + jezdnia
 • Sportowa – jezdnia
 • Wolnego
 • Lampego
 • Uroczysko
 • Hajduki – skrzyżowanie (szczególnie przy barierkach + pod mostem i przed mostem – prawa strona jadąc od mijanki w kierunku Zgody oraz chodnik wąski za mostem
 • Plebiscytowa – chodnik od Nowej – lewa strona, parking, i zakole przy barierkach (róg Plebiscytowa/Hajduki)
 • Nowa – mały chodnik prawa strona – od Wiśniowej do Grunwaldzkiej
 • Nowa – jezdnia przy krawężniku
 • Rondo Śląska/Tunkla (wysepki)
 • Wiśniowa chodniki + jezdnia
 • Sikorskiego
 • Górnicza