Urząd

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach informuje, że do dnia 12 maja br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja warsztatów muzycznych chóru Ex Animo, w celu przygotowania repertuaru koncertu w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie" ” przygotowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki.

komunikat um

Treść uproszczonej oferty dostępna TUTAJ

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.