Urząd

Ogłoszenie: Asystent osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych oraz chętnych do skorzystania z ich wsparcia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszeń.

ośrodek pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych oraz chętnych do skorzystania z ich wsparcia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Więcej szczegółów na stronie internetowej OPS (LINK).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 mający na celu zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. W ramach programu Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej (LINK).