Urząd

Odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

W poniedziałek 29 marca 2021 roku odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. W porządku obrad znalazło się ostatecznie 17 punktów. Radni zdecydowali m.in. o tym, każdy mieszkaniec Świętochłowic może zgłosić łącznie dwa projekty do budżetu obywatelskiego - jeden na zadanie inwestycyjne i jeden projekt na zadanie społeczne. Dotychczas trzeba było zdecydować się wyłącznie na jedno zadanie, niezależnie od jego charakteru.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, radni

Ponadto, miejscy radni przyjęli “Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice na lata 2021-2030”, a także zadecydowali o potrzebie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

Podjęto uchwałę w sprawie złożenia skargi na Uchwałę Nr 25/II/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19.01.2021 r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXXIII/288/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30.11.2020 r.

Z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Dolina Lipinki na terenie miasta Świętochłowice, obejmującego działki i fragmenty działek nr 693/159, 714/171, 3116/11, 908/157, 194/35, 1860/18, 2295/1, 863/159, 900/174, 3116/1 o łącznej powierzchni 40,8703 ha. Powodem było wydłużenie czasu na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.