Urząd

Odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej

Podjęcie uchwał w sprawie obligacji komunalnych w roku 2021 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku wywołało wśród radnych najwięcej dyskusji podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Ostatecznie uchwały przyjęto.

Radni w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach podczas podczas obrad

Obligacje opiewają na łączną kwotę 5 mln zł (5000 akcji po 1000 zł każda). Ich spłata nastąpi w latach 2024-2028. Jak przekonywały władze miasta, to pierwsza wyemitowane obligacje w tej kadencji. I choć zadłużenie systematycznie i zauważalnie spada (co przyznała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach), to pozyskane środki w dobie pandemii koronawirusa są niezbędne dla pewności zabezpieczenia środków na wkład własny do dużych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Co ważne, 2 mln zł z puli emisji nowych obligacji zostanie przeznaczone na spłatę części zobowiązań powstałych w poprzednich kadencjach.

Z powodów zmian ustawy i dla możliwości ubiegania się o środki unijne, radni zagłosowali za opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030. Do grup mieszkańców skierowano ankiety, które pozwolą poznać problemy społeczne. W drodze przetargu wykonawcą została Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej, która zaproponowała najmniejszą cenę za wykonanie Strategii (55 tys. zł).

Miejscy radni 25 stycznia 2021 r. podjęli w sumie 9 uchwał, w tym np. przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru ulicy Bytomskiej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz torami kolejowymi.

Datę kolejnej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach zaplanowano na dzień 22 lutego br.