Urząd

Od 5 lutego br. rozpocznie się doręczanie decyzji podatkowych

Jak co roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach od dnia 5 lutego br. rozpoczną doręczanie decyzji podatkowych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2021 rok.

komunikat urząd miejski

Doręczanie odbywać się będzie:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00

– w soboty w godzinach od 9.00 do 19.00.

Podatek od nieruchomości należy uiścić na wcześniej przypisany indywidualny numer konta, wskazany w decyzji podatkowej w Oddziale Banku PKO BP SA (bez dodatkowej opłaty) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W przypadku, gdy pracownicy UM nie zastaną nikogo w domu, decyzje zostaną dostarczone listem poleconym.

Przypominamy, że pierwszą ratę podatku należy opłacić do 15 marca 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.