Promowane

Od 25 listopada rusza składanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi odpowiednio: - 1,5 tony, do 31 grudnia 2022 roku, - 1,5 tony, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku Proponowany asortyment to: ekogroszek, groszek i orzech, jednak dostępność konkretnego sortymentu będzie uzależniona od posiadanych zasobów na składzie. Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym wynosi 1 900,00 zł brutto za 1 tonę.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi odpowiednio:

  • 1,5 tony, do 31 grudnia 2022 roku,
  • 1,5 tony, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku

Proponowany asortyment to: ekogroszek, groszek i orzech, jednak dostępność konkretnego sortymentu będzie uzależniona od posiadanych zasobów na składzie.

Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym wynosi 1 900,00 zł brutto za 1 tonę.

Koszty transportu z miejsca odbioru paliwa stałego do gospodarstwa domowego ponosi wnioskodawca (50,00 zł).

Wniosek można pobrać TUTAJ

Wniosek składa się na piśmie do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,                     w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2022 roku.

Kolejny wniosek będzie można złożyć od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.

Wniosek o zakup rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Po złożeniu, wniosek weryfikowany jest przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pod względem spełnienia przesłanek do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub w przypadku nie złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego weryfikację zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.).

Po pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca informowany jest w formie telefonicznej i/lub mailowej, na wskazany we wniosku adres, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu preferencyjnego. Następnie wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zapłaty za wnioskowaną ilość paliwa stałego gotówką, kartą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku wystawiona jest faktura VAT, która upoważnia do odbioru paliwa stałego. W treści faktury zawarta jest ilość i rodzaj zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego.

Miejscem odbioru paliwa stałego jest skład opału przy ul. Kokotek 20 w Rudzie Śląskiej.

Dane kontaktowe:

  • WęgloSzulc Schulc Natalia Popanda – Świerczyny 14 a/3; 41-605 Świętochłowice; skład opału: ul. Kokotek 20; 41-700 Ruda Śląska; tel.: 693 207 793; e-mail: wegloszulc@gmail.com