Promowane

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świętochłowice – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Świętochłowicach. Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie przygotowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Świętochłowice.

komunikat um

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Świętochłowicach – czytaj więcej

Konsultacje rozpoczną się 1 grudnia 2022 r. i potrwają do 27 grudnia 2022 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 • Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Uwagi na formularzu  zgłaszania uwag  mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez drogę elektroniczną na adres e-mail: rps@swietochlowice.pl. Wzór formularza zgłaszania uwag poprzez e-mail dostępny jest na stronie stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach: www.swietochlowice.pl, w tym na podstronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Świętochłowicach,
 • Zbierania uwag w postaci elektronicznej poprzez formularz zgłaszania uwag umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach: www.swietochlowice.pl, w tym na podstronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Świętochłowicach, (POBIERZ FORMULARZ)
 • Poprzez prowadzenie ankiety w formie elektronicznej umieszczonej na stronie www.swietochlowice.pl, w tym na podstronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Świętochłowicach,
  POBIERZ ANKIETĘ DLA MIESZKAŃCÓW
  POBIERZ ANKIETĘ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  POBIERZ ANKIETĘ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • Linki do ankiet w wersji internetowej:
 • ankiety NGOhttps://www.interankiety.pl/f/5MBlqXAO
 • ankiety przedsiębiorcy – https://www.interankiety.pl/f/bN0eBv0E
 • ankiety mieszkańcy  – https://www.interankiety.pl/f/EWaE16yW
 • formularz zgłaszania uwag: https://www.interankiety.pl/f/8Q5w4xqL
 • Zbierania uwag ustnych oraz w formie papierowej na warsztatach w następującym terminie: 8 GRUDNIA 2022 R. (tj. CZWARTEK) MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. HARCERSKA, GODZ. 17.00