Urząd

Nowy Regulamin Organizacyjny UM

Od 1 stycznia obowiązywać będzie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zgodnie z nowymi zasadami zmienią się nazwy niektórych wydziałów i zakres spraw, którymi będą się one zajmowały.

Od 1 stycznia obowiązywać będzie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zgodnie z jego zapisami zmienią się nazwy niektórych wydziałów i zakres spraw, którymi będą się one zajmowały.

Zmiana regulaminu jest wypadkową przyjaznej wizji miasta, oczekiwań mieszkańców oraz obserwacji codziennej urzędowej rzeczywistości.

Najważniejsze zmiany w nowym regulaminie dotyczą m. in.:

  • powołania Wydziału Inwestycji z czterema referatami (funduszy europejskich, infrastruktury, środowiska oraz dróg i mostów);
  • powołania Wydziału Mienia Komunalnego, który przejmie zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz zajmować będzie się kwestiami nadzoru właścicielskiego;
  • powołania Wydziału Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych;
  • powołania Wydziału Promocji, który swoim działaniem obejmie komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, a także współpracę oraz dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami;
  • zmiany formuły obsługi prawnej urzędu.

Wprowadzone zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców, polepszenie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, a także niższe koszty funkcjonowania.