Urząd

Nowe grupy uprawnionych do skorzystania ze świadczeń pieniężnych

Od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy wprowadziły nowe grupy osób uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Są to:

  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (znowelizowana ustawa z 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR),
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – żołnierze górnicy (znowelizowana ustawa z 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych),
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych (znowelizowana ustawa z 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych).

Rodzaje pomocy:

  1. Pomoc pieniężna jednorazowa do wysokości  150% kwoty najniższej emerytury, tj. 1650 zł, przy czym kwota na pokrycie kosztów wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności – do wysokości do 300% najniższej emerytury, tj. 3000 zł,
  2. Pomoc pieniężna okresowa do wysokości 100% kwoty najniższej emerytury i jest przyznawana na okres 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: www.kombatanci.gov.pl.

Do wniosku powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód– ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej  – zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki i leczenie itp.

Kontakt z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 22 276 77 75.