Urząd

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego Świętochłowice prowadzi zapisy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego Świętochłowice prowadzi zapisy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 32 349 19 42.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wprowadzone zasady są zgodne z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Wochnik z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego Świętochłowice – tel. 32 349 19 42.