Urząd

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej i zgoda na pro rozwojowe zmiany

W poniedziałek 11 stycznia 2021 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Radni zgodzili się na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i jego budżecie na rok bieżący. W obu kluczowych dokumentach uwzględniono wielomilionowe wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Radni Rady Miejskiej w Świętochłowicach podczas obrad

Radni miejscy ponownie obradowali w wersji hybrydowej (część radnych była obecnych na sali posiedzeń, a część uczestniczyła zdalnie).

Głosami 18 za i 2 przeciw przyjęto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i jego budżecie na rok 2021. Zaktualizowano WPF i budżet o 28 mln zł wpływów z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozwoli to na rozpoczęcie działań przetargowych w stosunku do dużych inwestycji. Najwięcej dyskusji wzbudziła sprawa lokalizacji hali sportowo-widowiskowej, zaplanowanej na terenie OSiR „Skałka”.

Jednogłośnie przyjęto zmianę uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Radni nie wyrazili zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach poprzez wniesienie aportem trzech nieruchomości.